Gheorghiu Neculai
profesor

Facultatea de Matematică şi Fizică1

Catedra de Algebră, analiză şi geometrie

Catedra de Analiză matematică

Catedra de Algebră şi matematici elementare

Catedra de Matematici generale

Catedra de Analiză funcţională şi aplicaţii

Institutul pedagogic de 3 ani[24] [25] [27]

Catedra de Matematică

Activitate: 1954-19902
Funcţii de conducere: decan3, prodecan [27]
1.

Facultatea de Matematică [28] [29] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129]

Facultatea de Matematică şi Fizică [17] [18] [19] [20] [130] [131] [132]

Facultatea de Matematică-Mecanică [18] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [116] [117] [118] [119]

2.

[17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132]

3.

[25] [27]