Grădinariu Mihai
lector

Facultatea de Ştiinţe economice[29] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132]

Catedra de Finanţe, statistică şi economie agrară

Catedra de Finanţe şi economie agrară

Catedra de Economie politică, doctrine economice cont., relaţii economice internaţionale, economia ramurilor de producţie şi statistică

Catedra de Economie politică, economia ramurilor de producţie şi statistică

Catedra de Doctrine, relaţii economice internaţionale şi economia ramurilor de producţie

Activitate: 1975-19781, 1980-19902
1.

[121] [122] [123]

2.

[29] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132]