Gandrabura Emanoil
şef de lucrări

Facultatea de Biologie-Geografie1

Catedra de Geologie-mineralogie

Catedra de Geologie-mineralogie-geografie

Catedra de Mineralogie şi geochimie

Catedra de Geologie-mineralogie-geochimie

Activitate: 1965-19902
1.

Facultatea de Biologie, Geografie şi Geologie [28] [29] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132]

Facultatea de Biologie-Geografie [23] [24] [25] [26] [27] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123]

2.

[23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132]