Franche Maria
conferenţiar

Facultatea de Medicină şi Învăţământ Farmaceutic1

Catedra de Igienă şi medicină preventivă

Conferinţa de Clinica boalelor contagioase

Catedra de Boli contagioase

Catedra de Igienă şi medicină experimentală

Catedra de Igienă şi clinica bolilor contagioase

Activitate: 1937-19432
1.

Facultatea de Medicină [34] [83] [92] [113]

Facultatea de Medicină şi Învăţământ Farmaceutic [33] [34]

2.

[33] [34] [77] [83] [92] [113]