Frasin Ioan
şef de lucrări

Facultatea de Medicină şi Învăţământ Farmaceutic1

Catedra de Anatomie umană

Catedra de Anatomie descriptivă

Catedra de Anatomie topografică

Clinica oftalmologică

Catedra de Anatomie descriptivă şi embriologie

Activitate: 1937-19422
1.

Facultatea de Medicină [34] [77] [113]

Facultatea de Medicină şi Învăţământ Farmaceutic [33] [34]

2.

[33] [34] [77] [113]