Damaschin Dorin
şef de lucrări

Facultatea de Pedagogie-Psihologie[17]

Catedra de Pedagogie

Catedra de Psihologie generală

Şcoala superioară pedagogică[17]

Catedra de Pedagogie şi psihologie

Facultatea de Istorie[17]

Catedra de Psihologie

Activitate: 1949-19521
1.

[17]