Dima Alexandru
profesor

Facultatea de Litere şi Filosofie1

Catedra de Istoria literaturii române

Catedra de Limbi clasice

Catedra de Literatură română

Catedra de Literatură universală

Catedra de Literatură universală şi comparată

Catedra de Estetică filosofică

Catedra de Estetică şi critică literară

Activitate: 1944-19452, 1948-19653
1.

Facultatea de Filologie [17] [18] [20] [21] [22] [23] [114]

Facultatea de Filologie-Istorie [17]

Facultatea de Filologie-Istorie-Filosofie [17] [19]

Facultatea de Litere şi Filosofie [77] [110]

2.

[77] [110]

3.

[17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [114]