Dascălu Lidia
lector

Facultatea de Matematică şi Fizică1

Catedra de Matematici generale

Catedra de Ecuaţii diferenţiale şi analiză numerică

Catedra de Ecuaţii diferenţiale şi integrale şi analiză numerică

Activitate: 1954-19712
1.

Facultatea de Matematică şi Fizică [17] [18] [19] [20]

Facultatea de Matematică-Mecanică [18] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [116]

2.

[17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [116]