Densuşianu Aron
profesor

Facultatea de Litere[2] [5] [6] [7] [8] [80]

Catedra de Limbă şi literatură latină

Catedra de Limbă şi literatură română

Catedra de Literatură latină şi istoria ei

Activitate: 1881-19001
1.

[2] [5] [6] [7] [8] [80]