Dan Gheorghe
lector

Facultatea de Studii economice1

Catedra de Contabilitate şi analiză economică

Catedra de Contabilitate, informatică de gestiune şi analiză economică

Activitate: 1967-19792
1.

Facultatea de Ştiinţe economice [25] [28] [117] [120] [121] [122] [123]

Facultatea de Studii economice [25] [26] [27] [116] [117] [118] [119]

2.

[25] [26] [27] [28] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123]