Davideanu Neculai
conferenţiar

Facultatea de Istorie[17]

Catedra de Economie politică

Facultatea de Ştiinţe economice1

Catedra de Organizare şi planificare

Catedra de Economia agriculturii şi statistică

Catedra de Finanţe, statistică şi economie agrară

Catedra de Finanţe şi economie agrară

Catedra de Economie politică, doctrine economice cont., relaţii economice internaţionale, economia ramurilor de producţie şi statistică

Catedra de Economie, organizarea şi planificarea agriculturii şi statistică

Activitate: 1952-19532, 1965-19703, 1975-19784, 1980-19865
1.

Facultatea de Ştiinţe economice [23] [24] [25] [29] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128]

Facultatea de Studii economice [24] [25] [26] [116]

2.

[17]

3.

[23] [24] [25] [26] [116]

4.

[121] [122] [123]

5.

[29] [124] [125] [126] [127] [128]