Camner Mihail
conferenţiar

Facultatea de Medicină1

Catedra de Istorie naturală medicală

Clinica infantilă

Conferinţa de Patologie infantilă şi puericultură

Clinica obstetricală şi ginecologică

Catedra de Pediatrie

Catedra de Patologie infantilă

Catedra de Patologie şi clinica infantilă

Activitate: 1924-19282, 1935-19433, 1947 [112]
1.

Facultatea de Medicină [13] [34] [83] [92] [112] [113]

Facultatea de Medicină şi Învăţământ Farmaceutic [1] [14] [31] [33] [34]

2.

[1] [13] [14]

3.

[31] [33] [34] [83] [92] [113]