Cădere Teodor
asistent

Facultatea de Medicină şi Învăţământ Farmaceutic1

Catedra de Anatomie umană

Institutul de Anatomie

Catedra de Anatomie descriptivă

Catedra de Anatomie topografică

Activitate: 1937-19422
1.

Facultatea de Medicină [34] [83] [113]

Facultatea de Medicină şi Învăţământ Farmaceutic [33] [34]

2.

[33] [34] [83] [113]