Crânjală Dumitru
asistent

Facultatea de Litere şi Filosofie[32] [33] [34]

Catedra de Limbi şi literaturi slave

Catedra de Slavistică

Activitate: 1936-19391
1.

[32] [33] [34]