Copal Sofia
lector

Facultatea de Matematică şi Fizică[17]

Catedra de Algebră

Catedra de Algebră şi matematici elementare

Catedra de Geometrie

Activitate: 1948-19541
1.

[17]