Calistru Constantin
conferenţiar

Facultatea de Filosofie[17]

Catedra de Marxism-leninism

Activitate: 1948-19491
1.

[17]