Cepăreanu Rodica
lector

Facultatea de Istorie1

Catedra de Bazele marxism-leninismului

Catedra de Ştiinţe sociale

Activitate: 1952-19552
1.

Facultatea de Filologie-Istorie [17]

Facultatea de Istorie [17]

2.

[17]