Corduneanu Constantin
profesor

Facultatea de Matematică şi Fizică1

Catedra de Analiză matematică

Catedra de Matematici aplicate şi informatică

Catedra de Algebră

Catedra de Algebră şi matematici elementare

Catedra de Calcul diferenţial şi integral şi analiză matematică

Catedra de Geometrie

Catedra de Matematici generale

Catedra de Ecuaţii diferenţiale şi analiză numerică

Catedra de Ecuaţii diferenţiale şi integrale şi analiză numerică

Catedra de Analiză funcţională şi aplicaţii

Activitate: 1949-19782
Funcţii de conducere: prorector3, decan4
1.

Facultatea de Matematică [120] [121] [122] [123]

Facultatea de Matematică şi Fizică [17] [18] [19] [20]

Facultatea de Matematică-Mecanică [18] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [116] [117] [118] [119]

2.

[17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123]

3.

[118] [122]

4.

[26] [27]