Creoleanu Nicolae1
lector

Centrul de Calcul[138] [140]
Facultatea de Matematică[121] [122]

Catedra de Algebră, probabilităţi şi cercetare operaţională

Catedra de Matematici aplicate şi informatică

Activitate: 1975-19792
1.

Creoleanu Neculai [138] [140]

Creoleanu Nicolae [121] [122]

2.

[121] [122] [138] [140]