Ciochină Ion
conferenţiar

Facultatea de Ştiinţe[30] [31] [32] [33]

Catedra de Tehnica exploatării şi industria petrolieră

Catedra de Tehnica exploatării şi industria petrolului

Catedra de Chimie tehnologică

Activitate: 1930-19381
1.

[30] [31] [32] [33]