Chelaru Valentin
asistent

Facultatea de Litere şi Filosofie[30] [31]

Catedra de Limbi şi literaturi slave

Activitate: 1930-19361
1.

[30] [31]