Constantin Boris
asistent

Unităţi de cercetare tip C. Colectivul de cercetare şi elaborare de tehnologii şi aparate în domeniul fizicii[141]
Facultatea de Fizică1

Catedra de Spectroscopie, fizica plasmei şi fizică nucleară

Catedra de Fizică

Activitate: 1980-19822, 1987-19883
1.

Facultatea de Fizică [29]

Facultatea de Matematică şi Fizică [130]

2.

[29] [141]

3.

[130]