Clipa Neculai
lector

Facultatea de Ştiinţe economice[28] [29] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132]

Catedra de Economie politică, doctrine economice şi economie mondială

Catedra de Economie politică

Catedra de Economie politică, doctrine economice cont., relaţii economice internaţionale, economia ramurilor de producţie şi statistică

Catedra de Economie politică, economia ramurilor de producţie şi statistică

Activitate: 1977-19901
1.

[28] [29] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132]