Chiruţă Constantin
asistent

Facultatea de Matematică-Mecanică1

Catedra de Matematici aplicate şi informatică

Catedra de Ştiinţa calculului

Catedra de Probabilităţi şi matematici economice

Activitate: 1971-19902
1.

Facultatea de Matematică [28] [29] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129]

Facultatea de Matematică şi Fizică [130] [131] [132]

Facultatea de Matematică-Mecanică [117] [118] [119] [120]

2.

[28] [29] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132]