Cocîrţă Rodica
cercetător

Facultatea de Filologie[28]

Catedra de Lingvistică, istorie literară şi folclor

Centrul de Lingvistică, istorie literară şi folclor[29] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [144]
Activitate: 1974-19821
1.

[28] [29] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [144]