Caurea Gheorghe
lector

Facultatea de Filologie-Istorie[17]

Catedra de Economie politică

Facultatea de Studii economice1

Catedra de Economia agriculturii şi statistică

Catedra de Economie, organizarea şi planificarea agriculturii şi statistică

Activitate: 1957-19582, 1967-19703
1.

Facultatea de Ştiinţe economice [25]

Facultatea de Studii economice [25] [26] [116]

2.

[17]

3.

[25] [26] [116]