Cocîrţă Constantin
şef de lucrări

Facultatea de Biologie-Geografie1

Catedra de Geologie-mineralogie

Catedra de Mineralogie şi geochimie

Activitate: 1967-19732, 1975-19823
1.

Facultatea de Biologie, Geografie şi Geologie [28] [29] [123] [124] [125]

Facultatea de Biologie-Geografie [25] [26] [27] [116] [117] [118] [121] [122] [123]

2.

[25] [26] [27] [116] [117] [118]

3.

[28] [29] [121] [122] [123] [124] [125]