Cizmaş Ion1
lector

Facultatea de Ştiinţe economice2

Catedra de Economie politică

Catedra de Finanţe, statistică şi economie agrară

Catedra de Finanţe şi statistică

Catedra de Finanţe şi economie agrară

Catedra de Contabilitate şi finanţe

Catedra de Finanţe

Activitate: 1966-19903
1.

Cişmaş Ion [25]

Cizmaş Ion [24] [26] [27] [28] [29] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132]

2.

Facultatea de Ştiinţe economice [24] [25] [28] [29] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132]

Facultatea de Studii economice [24] [25] [26] [27] [116] [117] [118] [119]

3.

[24] [25] [26] [27] [28] [29] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132]