Ciorăscu Florin
asistent

Facultatea de Ştiinţe[33] [37] [38] [90] [113]

Catedra de Fizică experimentală

Catedra de Fizică moleculară

Catedra de Acustică şi optică

Laboratorul de Fizică moleculară, acustică şi optică

Catedra de Fizică moleculară, acustică şi optică

Activitate: 1937-19421
1.

[33] [37] [38] [90] [113]