Bloşiu Cătălina
cercetător

Institutul de Istorie şi Arheologie "A. D. Xenopol"[136] [137]
Centrul de Istorie şi Arheologie "A. D. Xenopol"[138]
Activitate: 1974-19771
1.

[136] [137] [138]