Bădărău Gheorghe

Centrul de Istorie şi Arheologie "A. D. Xenopol"[139] [140]
Activitate: 1977-19791
1.

[139] [140]