Bogdan P. Constantin
conferenţiar

Facultatea de Ştiinţe1

Catedra de Geometrie proiectivă

Catedra de Geometrie

Conferinţa de Matematici generale şi geometrie

Catedra de Geometrie proiectivă şi diferenţială

Catedra de Matematici generale şi geometrie

Facultatea de Matematică şi Fizică[17]

Catedra de Analiză matematică

Activitate: 1937-19432, 1947-19493
1.

Facultatea de Ştiinţe [33] [34] [38] [77] [92] [112] [113]

Facultatea de Ştiinţi [34]

2.

[33] [34] [38] [77] [92] [113]

3.

[17] [112]