Bădărău Dan1
profesor

Facultatea de Litere2

Catedra de Filosofie

Catedra de Istoria filosofiei vechi

Catedra de Filosofie şi logică

Introducere în istoria filosofiei moderne şi contemporane

Catedra de Istoria filosofiei moderne şi logică

Introducere în filosofie, istoria filosofiei vechi şi medievale

Activitate: 1922 [81] , 1925-19493
1.

Bădărău Dan [77] [81] [83] [92] [110] [113] [114]

Bădăreu Dan [1] [15] [16] [30] [31] [32] [34]

2.

Facultatea de Filosofie [114]

Facultatea de Litere [81]

Facultatea de Litere şi Filosofie [1] [15] [16] [30] [31] [32] [34] [83] [92] [113] [114]

3.

[1] [15] [16] [30] [31] [32] [34] [77] [83] [92] [110] [113] [114]