Bejan Dana-Maria1
lector

Şcoala superioară pedagogică2

Catedra de Algebră

Catedra de Mecanică teoretică

Catedra de Fizică şi matematică

Catedra de Matematică

Facultatea de Matematică şi Fizică3

Catedra de Algebră şi matematici elementare

Catedra de Matematici generale

Catedra de Ecuaţii diferenţiale şi analiză numerică

Activitate: 1950-19724
1.

Agapescu Dana [17]

Agapescu-Bejan Dana [17]

Bejan Dana [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [26] [27] [116] [117]

Bejan Dana-Maria [25]

Bejan-Agapescu Dana [17]

2.

Şcoala superioară pedagogică [17]

Institutul pedagogic de 2 ani [17]

Institutul pedagogic de 3 ani [24] [25]

3.

Facultatea de Matematică şi Fizică [17] [18] [19] [20]

Facultatea de Matematică-Mecanică [18] [21] [22] [23] [24] [26] [27] [116] [117]

4.

[17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [116] [117]