Bejan Vasile
profesor

Facultatea de Medicină[2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [68] [69] [71] [72] [73] [74] [76] [78] [80] [95] [97] [105] [106] [107] [149]

Clinica infantilă

Clinica obstetricală

Catedra de Teorie şi clinică obstetricală

Catedra de Obstetrică

Clinica şi teoria obstetricală

Catedra de Obstetrică teoretică şi clinică obstetricală

Activitate: 1884-18871, 1891-19232
Funcţii de conducere: director3
1.

[78] [80]

2.

[2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [68] [69] [71] [72] [73] [74] [76] [80] [95] [96] [97] [101] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [149]

3.

[5] [9] [11]