Bărbulescu Ilie
profesor

Facultatea de Litere1

Catedra de Limbi slave

Catedra de Limbi slavice şi istoria slavilor

Catedra de Traducere şi interpretare

Catedra de Slavistică

Catedra de Filologie modernă

Catedra de Filologie slavă

Catedra de Pedagogie

Catedra de Limbi şi literaturi slave

Seminarul de Slavistică

Activitate: 1905-19402
1.

Facultatea de Litere [2] [3] [4] [35] [36] [59] [60] [62] [63] [64] [65] [70] [114] [115] [149]

Facultatea de Litere şi Filosofie [1] [13] [14] [15] [16] [30] [31] [32] [33] [61] [66]

Facultatea de Litere şi filosofie [77]

Facultatea de Litere şi Filosofie [114] [115]

2.

[1] [2] [3] [4] [13] [14] [15] [16] [30] [31] [32] [33] [35] [36] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [70] [77] [83] [95] [96] [101] [102] [104] [105] [107] [108] [109] [114] [115] [149]