Bădărău Corneliu-Gabriel1
cercetător

Centrul de Istorie şi Arheologie "A. D. Xenopol"[144]
Institutul de Istorie şi Arheologie "A. D. Xenopol"[29] [133] [134] [135] [141] [142] [143] [145] [146] [147] [148]
Activitate: 1979-19902
1.

Bădărău Corneliu-Gabriel [133] [134] [135] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148]

Bădărău Gabriel [29]

2.

[29] [133] [134] [135] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148]