Bratu Gheorghe

Facultatea de Ştiinţe[51] [149]

Catedra de Fizică experimentală, fizică moleculară, acustică şi optică, gravitate, căldură, electricitate

Catedra de Matematici generale

Activitate: 1915-19161, 1918-19192
1.

[51]

2.

[51] [149]