Bontea Gheorghe
profesor

Facultatea de Ştiinţe1

Laboratorul de Chimie agricolă

Catedra de Chimie agricolă

Catedra de Economie rurală

Catedra de Teoria exploatărilor agricole

Activitate: 1924-19272, 1930-19383
1.

Facultatea de Ştiinţe [1] [13] [14] [30]

Facultatea de Ştiinţe agricole [30] [31] [32] [33]

2.

[1] [13] [14]

3.

[30] [31] [32] [33]