Branişte Constantin
profesor

Facultatea de Ştiinţe[112]

Catedra de Chimie anorganică

Institutul pedagogic de 3 ani[24] [25]

Catedra de Chimie

Activitate: 1945 [112] , 1966-19681
1.

[24] [25]