Barbilian Constantin
asistent

Facultatea de Medicină şi Învăţământ Farmaceutic1

Clinica medicală

Catedra de Chimie medicală

Activitate: 1937-19422
1.

Facultatea de Medicină [83] [113]

Facultatea de Medicină şi Învăţământ Farmaceutic [33]

2.

[33] [83] [113]