Bărbat Alexandru
profesor

Facultatea de Ştiinţe economice1

Catedra de Contabilitate şi finanţe

Catedra de Finanţe şi statistică

Catedra de Economia agriculturii şi statistică

Catedra de Finanţe şi credit

Catedra de Finanţe, statistică şi economie agrară

Catedra de Finanţe şi economie agrară

Catedra de Economie politică, doctrine economice cont., relaţii economice internaţionale, economia ramurilor de producţie şi statistică

Catedra de Economie politică, economia ramurilor de producţie şi statistică

Catedra de Economie, organizarea şi planificarea agriculturii şi statistică

Catedra de Statistică

Activitate: 1964-19892
Funcţii de conducere: şef de catedră [24]
1.

Facultatea de Ştiinţe economice [22] [23] [24] [25] [28] [29] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131]

Facultatea de Studii economice [24] [25] [26] [27] [116] [118] [119]

2.

[22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [116] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131]