Aramă Dalila-Lucia1
asistent

Facultatea de Filologie[17]

Catedra de Limbi clasice

Catedra de Slavistică

Activitate: 1949-19512
1.

Aramă-Iliescu Dalila-Lucia [17]

Iliescu Dalila-Lucia [17]

2.

[17]