Avramescu Cezar
asistent

Facultatea de Matematică şi Fizică1

Catedra de Analiză matematică

Catedra de Ecuaţii diferenţiale şi analiză numerică

Activitate: 1960-19662
1.

Facultatea de Matematică şi Fizică [18] [20]

Facultatea de Matematică-Mecanică [18] [21] [22] [23]

2.

[18] [20] [21] [22] [23]