Ablov Anton
asistent

Facultatea de Ştiinţe[1] [16] [33] [37] [113]

Laboratorul de Chimie minerală

Catedra de Chimie minerală

Catedra de Chimie anorganică

Activitate: 1927-19301, 1937-19402
1.

[1] [16]

2.

[33] [37] [113]