Alexandroaie Dumitru
conferenţiar

Facultatea de Fizică1

Catedra de Spectroscopie, fizica plasmei şi fizică nucleară

Catedra de Fizică

Activitate: 1976-19902
1.

Facultatea de Fizică [28] [29] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129]

Facultatea de Matematică şi Fizică [130] [131] [132]

2.

[28] [29] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132]