Alexa Ion
profesor

Facultatea de Medicină1

Catedra de Bacteriologie

Catedra de Boli contagioase

Laboratorul de Bacteriologie

Catedra de Epidemiologie şi clinica bolilor infecţioase

Catedra de Igienă şi parazitologie

Catedra de Igienă şi clinica bolilor contagioase

Activitate: 1922-19392
1.

Facultatea de Medicină [13] [34] [81]

Facultatea de Medicină şi Învăţământ Farmaceutic [1] [14] [16] [30] [31] [32] [33] [34] [81]

2.

[1] [13] [14] [16] [30] [31] [32] [33] [34] [81]